Πάντα λέμε ότι #WeAreFamily και πρέπει να το αποδεικνύουμε.

Nεα Ανακοινώσεις

Γι’ αυτό έχουμε μερικές ανακοινώσεις:

1. Προς τους γονείς των παικτών της ακαδημίας μας: Η ομάδα ανακοινώνει την παύση της υποχρέωσης καταβολής μηνιαίας συνδρομής για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Όσοι γονείς έχουν προπληρώσει τις συνδρομές των ανωτέρω μηνών, θα έχουν δωρεάν αντίστοιχους μήνες όταν με το καλό ξεκινήσουμε πάλι.

2. Προς τους χορηγούς της ομάδας μας: Λόγω της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας μας, δεν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει ως προς την προώθησή σας. Γι’ αυτό, αποποιούμαστε οποιασδήποτε εκκρεμότητας υπάρχει από μέρους σας για το διάστημα των επόμενων δύο μηνών. Σε όσους από τους χοηγούς μας έχουν εκπληρώσει της υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει προς την ομάδα μας εις όλον, δηλώνουμε ότι θα προωθήσουμε τις εταιρίες τους δωρεάν, αντίστοιχο διάστημα της διακοπής, μετά την έναρξη των αγωνιστικών δραστηριοτήτων μας.

3. Προς τους εργαζόμενους της ομάδας μας: Το διοικητικό μας συμβούλιο, αποφάσισε την ενεργοποίηση του αποθεματικού μας και δηλώνει ότι θα στηρίξει στο ακέραιο τους εργαζόμενους στην ομάδα μας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Αγαπητοί φίλοι, το να μείνουμε υγιείς, είναι ομαδική δουλειά.

Είμαστε οικογένεια. Μένουμε σπίτι. Νοιαζόμαστε για όλους.

#okebc #WeAreFamily #WeStayHome